135 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

90,000,000تومان
190 مترمربع
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

200,000,000تومان
115 مترمربع
2 اتاق خواب

پیش پرداخت

130,000,000تومان
160 مترمربع
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

100,000,000تومان
خریدویلادرشمال نور
ویلا جنگلی - شناسه :64
180 مترمربع
4 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

155,000,000تومان
خرید ویلا درشمال نور
ویلا جنگلی - شناسه :63
185 مترمربع
4 اتاق خواب
2 حمام
3 پارکینگ

پیش پرداخت

225,000,000تومان
فروش ویلا در شمال
ویلا جنگلی - شناسه :45/1
200 مترمربع
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

180,000,000تومان
ویلا جنگلی - شناسه :62
220 مترمربع
4 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

150,000,000تومان
خرید ویلا در شمال اقساطی
ویلا جنگلی - شناسه :57
190 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
3 پارکینگ

پیش پرداخت

150,000,000تومان
فروش ویلاجنگلی درشمال
ویلا جنگلی - شناسه :39
160 مترمربع
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

140,000,000تومان
خریدویلاشمال دوبلکس
ویلا جنگلی - شناسه :1
170 مترمربع
1 حمام
1 پارکینگ

پیش پرداخت

140,000,000تومان