ویلا دوبلکس - شناسه :144
200 مترمربع
4 اتاق خواب
3 حمام
3 پارکینگ

پیش پرداخت

200,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :130
200 مترمربع
4 اتاق خواب

پیش پرداخت

180,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :120
21 مترمربع
4 اتاق خواب

پیش پرداخت

200,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :74
250 مترمربع
4 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

280,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :71
400 مترمربع
4 اتاق خواب
3 حمام
3 پارکینگ

پیش پرداخت

550,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :55
550 مترمربع
4 اتاق خواب
3 حمام
2 پارکینگ

قیمت توافقی تماس بگیرید

تماس بگیرید
ویلا دوبلکس - شناسه :31
400 مترمربع
5 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

400,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :17
220 مترمربع
2 حمام
4 پارکینگ

پیش پرداخت

430,000,000تومان