ویلا دوبلکس - شناسه :137
285 مترمربع
4 اتاق خواب

پیش پرداخت

500,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :135
600 مترمربع
4 اتاق خواب

پیش پرداخت

650,000,000تومان
320 مترمربع
4 اتاق خواب

پیش پرداخت

350,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :141
140 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

140,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :96
220 مترمربع
4 اتاق خواب

پیش پرداخت

240,000,000تومان
190 مترمربع
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

200,000,000تومان
خریدویلادرشمال مبله
2 اتاق خواب
2 پارکینگ

پیش پرداخت

100,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :85
1850 مترمربع
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

190,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :35
250 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

300,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :16
160 مترمربع
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

100,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :15/1
450 مترمربع
4 اتاق خواب
3 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

525,000,000تومان