ویلا دوبلکس - شناسه :151
270 مترمربع
3 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

350,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :65
320 مترمربع
4 اتاق خواب
3 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

400,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :58
320 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
3 پارکینگ

پیش پرداخت

450,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :55
550 مترمربع
4 اتاق خواب
3 حمام
2 پارکینگ

قیمت توافقی تماس بگیرید

تماس بگیرید
200 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

240,000,000تومان
خرید ویلا جنگلی
۰۹۱۱-۱۱۶-۵۰۵۵
ویلا دوبلکس - شناسه :47
160 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
3 پارکینگ

پیش پرداخت

200,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :31
400 مترمربع
5 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

400,000,000تومان