ویلا فلت - شناسه :75/1
180 مترمربع
2 حمام
3 پارکینگ

پیش پرداخت

200,000,000تومان
250 مترمربع
4 اتاق خواب
2 حمام
4 پارکینگ

پیش پرداخت

330,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :139
200 مترمربع
4 اتاق خواب

پیش پرداخت

200,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :137
285 مترمربع
4 اتاق خواب

پیش پرداخت

500,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :135
600 مترمربع
4 اتاق خواب

پیش پرداخت

650,000,000تومان
320 مترمربع
4 اتاق خواب

پیش پرداخت

350,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :130
200 مترمربع
4 اتاق خواب

پیش پرداخت

180,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :127
270 مترمربع
4 اتاق خواب

پیش پرداخت

300,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :120
21 مترمربع
4 اتاق خواب

پیش پرداخت

200,000,000تومان
135 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

90,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :108
190 مترمربع
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

215,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :105
170 مترمربع
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

150,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :142
300 مترمربع
4 اتاق خواب
3 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

480,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :96
220 مترمربع
4 اتاق خواب

پیش پرداخت

240,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :83
250 مترمربع
4 اتاق خواب

پیش پرداخت

250,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :84/1
160 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

135,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :74
250 مترمربع
4 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

280,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :73
250 مترمربع
4 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

370,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :71
400 مترمربع
4 اتاق خواب
3 حمام
3 پارکینگ

پیش پرداخت

550,000,000تومان
190 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
3 پارکینگ

پیش پرداخت

120,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :67
220 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

180,000,000تومان
160 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

135,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :65
320 مترمربع
4 اتاق خواب
3 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

400,000,000تومان
خرید ویلا درشمال نور
ویلا جنگلی - شناسه :63
185 مترمربع
4 اتاق خواب
2 حمام
3 پارکینگ

پیش پرداخت

225,000,000تومان
140 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

150,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :58
320 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
3 پارکینگ

پیش پرداخت

450,000,000تومان
200 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
3 پارکینگ

پیش پرداخت

175,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :55
550 مترمربع
4 اتاق خواب
3 حمام
2 پارکینگ

قیمت توافقی تماس بگیرید

تماس بگیرید
200 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

240,000,000تومان
خرید ویلا جنگلی
۰۹۱۱-۱۱۶-۵۰۵۵
ویلا دوبلکس - شناسه :47
160 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
3 پارکینگ

پیش پرداخت

200,000,000تومان
ویلا فلت - شناسه :46
140 مترمربع
2 اتاق خواب
1 حمام
6 پارکینگ

پیش پرداخت

210,000,000تومان
130 مترمربع
2 اتاق خواب
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

85,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :31
400 مترمربع
5 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

400,000,000تومان
185 مترمربع
3 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

120,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :29
140 مترمربع
2 حمام
3 پارکینگ

پیش پرداخت

170,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :15/1
450 مترمربع
4 اتاق خواب
3 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

525,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :13
240 مترمربع
2 حمام
3 پارکینگ

پیش پرداخت

230,000,000تومان
170 مترمربع
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

170,000,000تومان
ویلا دوبلکس - شناسه :8
200 مترمربع
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

240,000,000تومان