فروش ویژه ویلاهای نیم دوبلکس

ویلا نیم دوبلکس

140 متر
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

100,000,000تومان
130 متر
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

100,000,000تومان
120 متر
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

90,000,000تومان
140 متر
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

100,000,000تومان
180 متر
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

150,000,000تومان
120 متر
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

100,000,000تومان
140 متر
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

110,000,000تومان
140 متر
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

100,000,000تومان
150 متر
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

130,000,000تومان
فروش ویلاشمال مبله

پیش پرداخت

100,000,000تومان
120 متر
2 اتاق خواب

پیش پرداخت

120,000,000تومان
150 متر
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

130,000,000تومان
130 متر
2 اتاق خواب

پیش پرداخت

100,000,000تومان
120 متر
2 اتاق خواب

پیش پرداخت

110,000,000تومان
140 متر
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

120,000,000تومان
120 متر
2 اتاق خواب

پیش پرداخت

90,000,000تومان
190 متر
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

120,000,000تومان
160 متر
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

135,000,000تومان
120 متر
2 اتاق خواب

پیش پرداخت

95,000,000تومان
140 متر
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

150,000,000تومان
200 متر
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

175,000,000تومان
200 متر
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

240,000,000تومان
130 متر
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

100,000,000تومان
130 متر
2 اتاق خواب

پیش پرداخت

100,000,000تومان
130 متر
2 اتاق خواب

برای فروش

70,000,000تومان
120 متر
2 اتاق خواب

پیش پرداخت

100,000,000تومان
200 متر
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

175,000,000تومان
145 متر
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

105,000,000تومان
120 متر
2 اتاق خواب

پیش پرداخت

90,000,000تومان
170 متر
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

145,000,000تومان
167 متر
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

150,000,000تومان
140 متر
2 اتاق خواب

پیش پرداخت

100,000,000تومان
150 متر
2 اتاق خواب

پیش پرداخت

95,000,000تومان
185 متر
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

140,000,000تومان
140 متر
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

125,000,000تومان
140 متر
1 حمام
1 پارکینگ

پیش پرداخت

95,000,000تومان
120 متر
1 حمام
1 پارکینگ

پیش پرداخت

85,000,000تومان
120 متر
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

80,000,000تومان
160 متر
1 حمام
1 پارکینگ

پیش پرداخت

100,000,000تومان
120 متر
1 حمام
1 پارکینگ

پیش پرداخت

90,000,000تومان
170 متر
1 حمام
1 پارکینگ

پیش پرداخت

170,000,000تومان
130 متر
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

100,000,000تومان
130 متر
1 حمام
1 پارکینگ

پیش پرداخت

95,000,000تومان
130 متر
1 حمام

پیش پرداخت

90,000,000تومان
130 متر
1 حمام
1 پارکینگ

پیش پرداخت

100,000,000تومان

مقایسه

کلمه کلیدی خود را وارد کنید