فروش ویژه ویلاهای دوبلکس

ویلا دوبلکس

200 متر
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

200,000,000تومان
180 متر
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

150,000,000تومان
190 متر
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

215,000,000تومان
170 متر
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

150,000,000تومان
180 متر
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

180,000,000تومان
150 متر
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

115,000,000تومان
300 متر

پیش پرداخت

480,000,000تومان
خریدوفروش ویلااستخردار
250 متر
4 اتاق خواب

پیش پرداخت

380,000,000تومان
220 متر
4 اتاق خواب

پیش پرداخت

240,000,000تومان
190 متر
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

200,000,000تومان
210 متر
4 اتاق خواب

پیش پرداخت

250,000,000تومان
خریدویلاشمال زیرقیمت
160 متر
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

100,000,000تومان
1850 متر
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

190,000,000تومان
250 متر
4 اتاق خواب

پیش پرداخت

250,000,000تومان
160 متر

پیش پرداخت

135,000,000تومان
170 متر
2 اتاق خواب

پیش پرداخت

175,000,000تومان
230 متر
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

255,000,000تومان
خریدویلامبله شمال
160 متر
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

135,000,000تومان
خریدویلاکاخ شمال
250 متر
4 اتاق خواب

پیش پرداخت

280,000,000تومان
250 متر
4 اتاق خواب

پیش پرداخت

370,000,000تومان
خریدویلاتریپلکس درشمال
400 متر
4 اتاق خواب

پیش پرداخت

550,000,000تومان
180 متر
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

150,000,000تومان
220 متر
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

180,000,000تومان
320 متر
4 اتاق خواب

پیش پرداخت

400,000,000تومان
320 متر
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

450,000,000تومان
خریدویلالاکچری ساحلی
550 متر
4 اتاق خواب

قیمت توافقی تماس بگیرید

تماس بگیرید
600 متر
4 اتاق خواب

پیش پرداخت

650,000,000تومان
160 متر
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

140,000,000تومان
200 متر
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

475,000,000تومان
160 متر
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

200,000,000تومان
فروش ویلاشمال نماچوب
170 متر
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

220,000,000تومان
220 متر
4 اتاق خواب

پیش پرداخت

200,000,000تومان
250 متر
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

300,000,000تومان
خریدوفروش ویلا شمال مبله
200 متر
3 اتاق خواب

پیش پرداخت

200,000,000تومان
400 متر
5 اتاق خواب

پیش پرداخت

440,000,000تومان
140 متر
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

170,000,000تومان
170 متر
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

115,000,000تومان
خریدویلاجنگلی شمال
170 متر
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

135,000,000تومان
280 متر
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

250,000,000تومان
خریدویلالاکچری شمال
220 متر
2 حمام
4 پارکینگ

پیش پرداخت

430,000,000تومان
فروش ویلاشمال فوری
160 متر
1 حمام
1 پارکینگ

پیش پرداخت

100,000,000تومان
خرید ویلالاکچری شمال
2 ماه پیش
450 متر
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

525,000,000تومان
خرید ویلا جنگلی شمال
240 متر
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

230,000,000تومان
250 متر
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

220,000,000تومان
220 متر
1 حمام
1 پارکینگ

پیش پرداخت

200,000,000تومان
200 متر
2 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

240,000,000تومان
260 متر
1 حمام
2 پارکینگ

پیش پرداخت

300,000,000تومان

مقایسه

کلمه کلیدی خود را وارد کنید