فروش ویژه

۱۳۵ مترمربع
۳ اتاق خواب
۲ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۹۰ مترمربع
۳ اتاق خواب

پیش پرداخت

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۱۵ مترمربع
۲ اتاق خواب

پیش پرداخت

۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
۱۶۰ مترمربع
۳ اتاق خواب

پیش پرداخت

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
خریدویلادرشمال نور
۱۸۰ مترمربع
۴ اتاق خواب
۲ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
خرید ویلا درشمال نور
۱۸۵ مترمربع
۴ اتاق خواب
۲ حمام
۳ پارکینگ

پیش پرداخت

۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
فروش ویلا در شمال
۲۰۰ مترمربع
۲ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
خریدویلادرشمال نور
۲۲۰ مترمربع
۴ اتاق خواب
۲ حمام
۲ پارکینگ

پیش پرداخت

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
خرید ویلا در شمال اقساطی
۱۹۰ مترمربع
۳ اتاق خواب
۲ حمام
۳ پارکینگ

پیش پرداخت

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
فروش ویلاجنگلی درشمال
۱۶۰ مترمربع
۳ اتاق خواب

پیش پرداخت

۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
خریدویلاشمال دوبلکس
۱۷۰ مترمربع
۱ حمام
۱ پارکینگ

پیش پرداخت

۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

مقایسه

کلمه کلیدی خود را وارد کنید